Regulamin Fizjo Feminium

1. Terapia//trening/konsultację są wykonywane przez wykwalifikowaną fizjoterapeutkę.

2. Czas trwania wizyty jest dostosowany do potrzeb pacjentki/ pacjenta. Od 35 do 50 min.

3. Na pierwszej wizycie w czasie trwania zabiegu jest przeprowadzany wywiad medyczny i badanie. Długość wywiadu i badania to sprawa indywidualna i jest uzależniona od stanu pacjenta.

4. Na wizytę należy przyjść 5 minut wcześniej aby się przygotować.

5. Na trening/ćwiczenia pacjentki są zobowiązane pojawić się w wygodnym stroju umożliwiającym wykonywanie ćwiczeń oraz zmiennym obuwiu sportowym.

6. Umówiona godzina wizyty jest godziną rozpoczęcia zabiegu i zakończenia wizyty. Spóźnienie pacjenta na wizytę nie przedłuża jej trwania.

7. Każda pierwsza wizyta pacjentki w gabinecie, jest poprzedzona wywiadem zdrowotnym oraz określeniem celu pacjentki.

8. Jeżeli masz jakiekolwiek przeciwwskazania lekarskie do terapii/treningu/masażu przedstaw nam je niezwłocznie.

9. Jeżeli pacjentka jest w ciąży ma obowiązek poinformować o tym fizjoterapeutkę oraz posiadać zgodę na zabieg od lekarza prowadzącego.

10. Pacjentem może być osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.

11. Zabieg będzie przerwana jeżeli zachowanie pacjenta będzie nieodpowiednie do sytuacji i miejsca. W takiej sytuacji opłata za zabieg nie będzie zwrócona.

12. Pacjentka będąca pod opieką lekarza specjalisty, bądź w trakcie leczenia specjalistycznego zobowiązana jest zapytać lekarza prowadzącego o zgodę na wizytę u fizjoterapeuty.

13. Fakturę za wizytę wystawiamy do końca miesiąca w którym wizyta się odbyła.

14. Przychodząc na wizytę wyrażam zgodę na przeprowadzenie terapii.

15. Pacjentka na każdej wizycie na której jej stosowany kinesiologytaping jest informowana o reakcjach alergicznych, które mogą wystąpić przy każdej naklejonej aplikacji.

16. Wykupiony pakiet można realizować w gabinecie : FizjoFeminium, ul Stalowa 1 w Pruszkowie.

17. Pakiet nie obejmuje wizyt domowych.

18. Płatność za pakiet dokonywana jest jednorazowo.

19. Wizyty wchodzące w skład pakietu muszą zostać wykorzystane maksymalnie w przeciągu 3 miesięcy od daty zakupu pakietu.

20. Niewykorzystana wizyta, wchodząca w skład pakietu nie może zostać przepisana na inną osobę (np. koleżankę).

21. Pacjentka dokonując zakupu pakietu, potwierdza akceptację powyższego regulaminu.

ZASADY ANULOWANIA I PRZEKŁADANIA WIZYT

1. W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty należy wizytę odwołać lub przełożyć poprzez aplikację znany lekarz lub poinformować gabinet FizjoFeminum telefonicznie (tel.: 500 225 604) lub mailowo (kontakt@fizjofeminium.com) najpóźniej w dzień roboczy poprzedzający zabieg do g. 13:00. Jeżeli zabieg odbywa się w poniedziałek, zabieg należy odwołać w piątek lub ostatni dzień roboczy poprzedzający poniedziałek.

2. W każdej innej sytuacji odwołania lub przełożenia wizyty zostanie on liczony jakby się odbył i należy dokonać opłaty za niego lub w przypadku posiadania pakietu zabiegów zabieg zostanie odjęty z pakietu.

3. W przypadku odwołania (bądź przełożenia) wizyty w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie 1 – ZASADY ANULOWANIA I PRZEKŁADANIA WIZYT, kaucja nie zostanie zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną wizytę.